รายงานนักเรียนประจำวัน
รายงานนักเรียนประจำเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
รายงานนักเรียนประจำวันที่ 27-07-2564
ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ที่
ชั้น
จำนวนนักเรียน
มาเรียน ขาด ลากิจ ลาป่วย สาย
1
อนุบาล 2/1
21
21
2
อนุบาล 3/1
24
24
3
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
17
17
4
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
17
17
0 0 0 0
5
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
15
15
0 0 0 0
6
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
24
24
7
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
29
29
8
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
29
28
0 1 0 0
9
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
0
0
รวม 176 175 0 1 0 0

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net