ความหมายของสมรรถภาพ
องค์ประกอบสมรรถภาพ
แบบทดสอบกรมพลศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
รายการสมรรถภาพ
รายงานสมรรถภาพรายห้อง
รายงานสมรรถภาพรายโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
 
การวัดประเมินสมรรถณะนักเรียน
ครั้งที่ ปีการศึกษา
อนุบาล 2/1 อนุบาล 2/1 อายุ ปี เพศชาย อนุบาล 2/1 อายุ ปี เพศหญิง
อนุบาล 3/1 อนุบาล 3/1 อายุ ปี เพศชาย อนุบาล 3/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 1/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 2/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 3/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 4/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 5/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 6/1 อายุ ปี เพศหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 อายุ ปี เพศชาย ประถมศึกษาปีที่ 6/2 อายุ ปี เพศหญิง

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net