หน้าหลัก
หนังสือในห้องสมุด
สมาชิกในห้องสมด
แนะนำหนังสือใหม่
ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
 
 
สถิติจำนวนสมาชิกแต่ละห้อง
  140  คน
อนุบาล 2/1   25  คน
อนุบาล 3/1   22  คน
ประถมศึกษาปีที่ 1/1   17  คน
ประถมศึกษาปีที่ 2/1   14  คน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1   25  คน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1   29  คน
ประถมศึกษาปีที่ 5/1   27  คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1   25  คน
รวม    324  คน

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net